Voordelen

De inzet van een FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) helpt uw organisatie efficiency te verhogen en kosten te besparen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

  • Optimalisatie van bezettingsgraad van m2 en werkplekken
  • Stroomlijnen van processen door workflow sturing
  • Inzicht in facilitaire prestaties (o.a. van gebouwen, technische installaties en leveranciers/uitvoerders) waardoor proactief verbeteringen kunnen worden doorgevoerd
  • Verhoogde productiviteit in het primaire proces door reductie van het aantal verstoringen; managementinformatie zorgt voor transitie van reactief naar proactief beheer
  • Verhoogde medewerkerstevredenheid door snellere response op verstoringen en afhandeling van aanvragen.

Extra toegevoegde waarde

Toegevoegde-waarde-FMInsight-SAP

Toepassing van FM Insight biedt echter een aantal aanvullende, unieke voordelen waardoor de toegevoegde waarde veel verder gaat dan alleen voor de facilitaire organisatie. De ketenoptimalisatie die door FM Insight kan worden gebruikt maakt de oplossing onvergelijkbaar met traditionele FMIS systemen.

(klik voor grotere weergave)